Menu

Rubriek : Troost & Bemoediging

MUZIEK IS MIJN ......

MUZIEK IS MIJN ……

MUZIEK IS MIJN …… Muziek is passie Muziek is gedachten Muziek is ontspanning Muziek is rustgevend… Muziek is bewustwording van…… Muziek is tijdloos Muziek is gevoel in …. Dit is wat muziek is en kan zijn In ieders gedachten is dit geluk In elkaar en met elkaars zon Schijnt dit geluk in eenieder Muziek is […]

ONVERWACHT ZWANGER

ONVERWACHT ZWANGER

ONVERWACHT ZWANGER Een jonge vrouw 21jaar Onverwacht zwanger of toch gepland Nee zeker niet gepland Nu 10 weken later Wel een leuke vriend maar een echt thuis?? nee wel onderkomen Wat nu??!! Bij ouders terug inwonen,10 weken zwanger Probleem Nee,geen probleem,heb goede ouders,liefhebbende vriend Altijd klaarstaan doen ze,in voor en tegenspoed Meer heft men niet […]

STEM DER AARDSENGELEN

STEM DER AARDSENGELEN

STEM DER AARDSENGELEN Aardsengelen Altijd aanwezig Altijd in ieders gedachten Zo zorgzaam en behulpzaam en gedreven… Zo mild en oh zo krachtig is hun aanwezigheid iedere minuut van de dag Dit geeft men innerlijke kracht Zowel mentaal als fysiek Iedereen geeft innerlijke kracht door naar elkaar In iedereen schuilt een onzichtbare hefboom voor elkaar en […]

DE RUST DER GESTEENTE

DE RUST DER GESTEENTE

DE RUST DER GESTEENTE Gesteente Hoe mooi,maar zo oud Hoe zuiver en soms zo rustgevend Ouder dan mens,dier en plant… Diverse vormen Vol mineralen en soms zelfs leefvormen Gesteente vertelt verhalen uit zowel heden als verleden Gesteente laat zien wat nooit voor mogelijk werd gehouden over mens,dier en plant Gesteente als goud.zilver en diamant Zo […]

HET GOEDE VAN AUTISME

HET GOEDE VAN AUTISME

HET GOEDE VAN AUTISME De goede kant van autisme Is dit aanwezig bij eenieder persoon? Ja ieder heeft zo’n kant qua autisme Voor sommige noemt men dit hoog of laag begaafd… Iedereen heeft een kant met autisme al is dit niet altijd zichtbaar Autisme is nooit slecht Het is de manier hoe men hiermee omgaat […]

ARMOEDE

ARMOEDE

ARMOEDE armoede,kennen wij dit in westerse landen? Volgens de meeste niet,toch is er armoede Niet alleen in de 3e wereld is er armoede Wat is armoede… Je kunt je niks permitteren Geen werk,geen inkomsten,,niet voor je medemens kunnen zorgen Volop in de schulden Ja het komt voor zelfs onder sommige vrienden en/of familie Ze spreken […]

TER NAGEDACHTENIS AAN

TER NAGEDACHTENIS AAN

TER NAGEDACHTENIS AAN Zo plotseling Weggerukt uit de tijd Altijd stonden jullie voor ons klaar Lief en leed deelde jullie… Altijd geliefd door iedereen Zowel voor familie als vrienden Mijn ouders Mogen jullie nu vrede hebben Nu voor altijd en eeuwig zijn jullie nu samen gemist worden,zullen jullie door iedereen ter nagedachtenis heb ik jullie […]

DE WEG NAAR JE EIGEN LEVENSDOEL

DE WEG NAAR JE EIGEN LEVENSDOEL

DE WEG NAAR JE EIGEN LEVENSDOEL De weg richting je eigen levensdoel Is dit je grote te behalen doel? Is dit net zoiets als een wensboom? Is dit een eenzame weg?… Vol valkuilen en gevaren Valkuilen in je leven,is dit erg? Nee dit zijn uitdagingen steeds opnieuw en telkens met een eigen levensdoel om te […]